SU (Statens Uddannelsesstøtte) er et initiativ af den danske stat, hvor danske studerende kan søge om økonomisk støtte, når de er aktive på en godkendt uddannelse. Der er dog flere betingelser, som skal opfyldes for at kunne modtage SU. Desuden varierer satserne fra person til person. Her får du info om alt, hvad der har med SU lån at gøre.

Regler for at modtage SU

SU-reglerne er ret simple. Hvis du ønsker at modtage SU, skal du være over 18 år gammel, og du skal være aktiv på en uddannelse, der er godkendt af staten og som opfylder uddannelsesbetingelserne. Det gælder de fleste gymnasier og handelsskoler, alle universiteter, samt en lang række andre videregående uddannelser og erhvervsuddannelser.

Samtidig må du ikke selv tjene for mange penge ved siden af din SU. Der er et loft, som du ikke må overgå, hvis du fortsat vil modtage uddannelsesstøtte fra staten. Samtidig må du ikke modtage anden offentlig støtte til dine leveomkostninger.

SU er noget, som du selv skal ansøge om. Det gør du på SU.dk, og det er ret overskueligt. Her kan du også få at se, hvor mange penge du kommer til at modtage hver måned.

Næsten alle danske studerende bliver godkendt til at modtage SU.

Hvis du skal studere i udlandet, for eksempel i forbindelse med et udvekslingssemester, er det ofte muligt at tage SU’en med dig til udlandet.

Satser for SU

Satserne varierer meget, når du skal modtage SU. Alle modtager et forskelligt beløb, der vurderes efter nogle bestemte faktorer.

Det afhænger for eksempel af, om du er hjemmeboende eller udeboende. Hvis du er udeboende, får du mere i SU. Hvis du er hjemmeboende, er der flere ting, der har indflydelse på beløbet: For eksempel dine forældres indkomst og antallet af søskende. Din alder har også indflydelse.

Den laveste sats er 946 kroner, og den højeste er 6.090 kroner månedligt. 18-19 årige hjemmeboende gymnasieelever med velhavende forældre vil typisk modtage et lavt beløb – udeboende universitetsstuderende vil typisk modtage et højt beløb. Også er der selvfølgelig en del, der ligger et sted imellem.

Der skal svares SKAT af SU, men ikke arbejdsmarkedsbidrag. For de fleste studerende uden arbejde ved siden af, vil SU’en blive dækket af frikortet, så du ender sjældent med at skulle betale til skattevæsenet. Hvis du har arbejde ved siden af, og du allerede bruger dit skattefradrag her, kan du oplyse om at der automatisk skal trækkes SKAT af de penge, du modtager i form af SU. Der vil som udgangspunkt blive trukket 55%, hvilket er højt sat. Skulle der være betalt et overskydende beløb til skattevæsenet, hvilket næsten altid er tilfældet, får du beløbet tilbage igen ved årsopgørelsen.

SU-lån

Den almindelige SU er en støtte fra staten, som du frit modtager, og som aldrig skal tilbagebetales. Men hvis du har mange omkostninger og ønsker endnu mere økonomisk hjælp, kan du ansøge om et SU-lån oveni.

Et SU-lån er anderledes end almindelig SU. Det er et lån, der skal tilbagebetales senere. Dog kan et SU-lån tilpasses over en lang årrække, og renten er meget lavere end ved andre lån.

Den almindelige sats for SU-lån er 3.116 kroner om måneden. Du kan også tage et slutlån, hvis du løber tør for almindelig SU til sidst i uddannelsen. Her er satsen noget højere: 8.039 kroner om måneden.

Men husk at et SU-lån skal tilbagebetales igen senere. Det er bedst at overveje det grundigt og kun optage lånet, hvis du reelt har brug for det. Du kan ansøge om SU-lån på SU.dk, præcis som med almindelig SU.