Vand er nødvendigt for vores overlevelse, og størstedelen af jordens overflade består af vand. Men det ved vi allerede – og mange ting er ret åbenlyse, når det gælder vand. Men her er 3 interessante facts, som du måske ikke kendte til i forvejen. Det er potentiel viden, som du kan bruge i hverdagen, eller som i det mindste er rart at kende til.

Et menneske drikker gennemsnitligt 75.000 liter i livet

Det vurderes, at et menneske gennemsnitligt drikker 75.000 liter vand – eller tilsvarende væske – i løbet af livet. Hvis du lever 75 år, vil du altså gennemsnitligt indtage 2,73 liter om dagen.

Det varierer dog fra land til land, for vand er ikke lige så nemt at få fat på alle steder. I Danmark er vi generelt gode til at drikke vand, og selvom det koster penge og afgifter at bruge vand i hjemmet, så har vi det frit tilgængeligt, og samtidig er der en rigtig høj kvalitet af vandet – i hvert fald når vi sammenligner med mange andre lande.

Som udgangspunkt anbefales det også, at du drikker mindst 2 liter vand om dagen, og gerne endnu mere. Det er vigtigt at være velhydreret, og det bliver du ved at drikke regelmæssigt. Vand kan dog erstattes af andre flydende væsker til en vis grad, som fx juice, kaffe, te og lignende.

Miljøregler kræver rensning af spildevand

Både i Danmark, i resten af EU og i mange andre lande kommer der flere og flere krav til rensning af vand. Det gælder både den vand, vi drikker derhjemme, men også spildevand fra industri.

Det er vigtigt at leve op til alle krav, og heldigvis er der firmaer, der beskæftiger sig med vandbehandling, som gør at vand kan blive renset fra skadelige og miljøfremmede stoffer. Virksomheder har dog brug for tilpassede løsninger, så der er høje krav til de industriservices, der arbejder med vandrensning. Der skal gode anlæg til, men heldigvis er der kompetente firmaer, som fører an i Danmark, og som formår at udføre vandbehandling, der virker.

Vand optræder i forskellige former – og vægten varierer

Vi ser tre varianter af vand på jorden. Vand i flydende form, samt is og damp. Når temperaturen kommer under 0 grader, fryser vand til is. Når temperaturen overstiger 100 grader, bliver vand til damp. Det har du sikkert allerede erfaring med fra hverdagen, især når du laver ting i køkkenet. For eksempel når du skal koge noget, eller når du skal nedfryse eller optø noget andet.

Det sjove er dog, at vægten ikke er den samme. En liter vand vejer 1.000 gram, men en liter is vejer kun 917 gram. Derfor er is lettere, og det er netop det, som mange ikke er klar over.